Loading...

Jakość wody

Jakość wody podawanej mieszkańcom Ostrowca Św. z ujęcia podziemnego Kąty Denkowskie spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

Wyniki analiz wody przeprowadzonych w laboratorium MWiK Sp. z o.o. w I półroczu 2024r.

Lp.WskaźnikJednostkaWielkośćDopuszczalne zakresy wartości wg Rozp. Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) Identyfikacja metody 
1Mętność NTU<1Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres do 1,0PN-EN ISO 7027-1:2016-09
2Barwamg /l Pt<5Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian.PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C +Ap1:2015-06
3Zapachliczba progowa zapachu (TON)A1Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian.PN-EN 1622:2006
4Smakliczba progowa smaku (TFN)A1Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian.PN-EN 1622:2006
5pH7,4-7,96,5-9,5PN-EN ISO 10523:2012
6Stężenie żelaza ogólnegoµg /l<50200PN-ISO 6332:2001
7Stężenie azotu amonowegomg /l<0,10,50PN-C-04576-4:1994
8Stężenie azotynówmg /l<0,060,50PN-EN 26777:1999
9Stężenie azotanówmg /l11-1350PN-82/C 04576/08
10Stężenie manganu ogólnegoµg /l<5050PN-92/C-04590/03
11Przewodność elektryczna właściwa w 25CµS /cm350-4302500PN-EN 27888:1999
12Ogólna liczba mikroorganizmów
w temp. 22C
jtk/1ml15-50bez nieprawidłowych zmianPN-EN ISO 6222:2004
13Liczba Escherichia colijtk/100ml00PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
14Liczba bakterii grupy colijtk/100ml00PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
15Liczba enterokoków kałowychjtk/100ml00PN-ISO 7899-2:2004
16Twardośćmg /l CaCO3210-24060-500PN-ISO 6059:1999
17Chlorkimg /l6-9250PN-ISO 9297:1994

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji