Loading...

Akredytacja, badania

Laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wykonuje badania wód i ścieków na potrzeby własne oraz na zlecenia klientów zewnętrznych laboratorium.

MWiK posiada trzy pracownie:
• Pracownia fizykochemii wody
• Pracownia mikrobiologii zlokalizowane w budynku biura MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. przy ul. Sienkiewicza 91
• Pracownia badania ścieków zlokalizowana w Ostrowcu Św. przy ul. Mostowej 72, przy Oczyszczalni ścieków.

Personel laboratorium stanowi 7 osób dobrze przygotowanych do wykonywania badań. Wysokie kwalifikacje personelu są systematycznie potwierdzane poprzez udział w badaniach biegłości oraz porównaniach międzylaboratoryjnych.

Laboratorium MWiK zapewnia wysoką jakość badań. Uzyskanie certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji AB 1190 oraz akredytacja badań w deklarowanym zakresie zapewniają wysoki poziom kompetencji technicznych personelu laboratorium a także najwyższy poziom świadczonych usług badawczych.

Laboratorium zostało zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania wód i ścieków wykonuje się z próbek pobranych przez pracownika laboratorium lub dostarczonych przez zleceniodawcę.

Jeśli klient jest zdecydowany pobrać i dostarczy próbki samodzielnie, prosimy o skontaktowanie się z właściwą pracownią w celu uzyskania stosownych wskazówek.

Laboratorium wody: tel. 41/266 12 00 wew. #24124# lub #24133#
Laboratorium ścieków: tel. 41/265 10 01 wew. #24303#
adres email: laboratorium@mwikostrowiec.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji