Loading...

Taryfy


INFORMACJA O TARYFIE NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA OD 12 KWIETNIA 2023 ROKU

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że decyzją z dnia 15.03.2023 r. 
nr WA.RZT.70.170.2022/5, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zatwierdził Taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Taryfa opublikowana w dniu 04.04.2023 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wchodzi w życie od dnia 12.04.2023 r.

Pełna informacja na temat decyzji oraz taryfy w załącznikach poniżej.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji